International School Eerde

Hollanda’daki Eerde Uluslararası Yatılı Okulu 1934’te kurulmuştur ve 4-19 yaş arası öğrencileri yaşam
boyu sürecek bir gelişime hazırlarken öğrencilerine güvenli ve bağımsız bir ortamda eğitim alma imkanı sunar.
Eerde Uluslararası Yatılı Okulu, eğitimde uluslararasılık, kültürlerarasılık, bireysellik, kişisel değerler ve evrensel
temellere dayalı bir eğitim modelini benimser. Ayrıca, Hollanda’da yatılı imkanı sunan tek uluslararası okuldur.
1989 yılından beri IB Diploma Programı sunmaktadır ve CIS (Council of International Schools) ve MSA (Middle
States Association) tarafından akredite edilmiştir. Öğrencilerinin %78’i yatılı öğrencilerden oluşurken sınıf
mevcudu yaklaşık 13 kişi olarak belirlenmiştir. Bu sayı HL (High Level) sınıflarında ise daha azdır. %90 oranında
uluslararası öğrenci ve 20 milletten oluşan öğrenci topluluğuna sahiptir.

Neden Eerde International Boarding School?

 • Ulusal düzeyde İngilizce yeterliliği
 • Yüksek Öğrenim seçenekleri
 • Çeşitli uluslararası topluluk
 • Pozitif iş/yaşam dengesi
 • Mükemmel kariyer fırsatları

Akademik Programlar

 • Upper Primary
 • IPC / Cambridge
 • Secondary Education
 • IMYC grade 6-8
 • IGCSE grade 9 – 10
 • IBDP grade 11 and 12
 • American High School Diploma
2023/2024 Program Ücretleri Ücretler
Primary € 15,000
Secondary € 21,700
Secondary High School € 25,200
Flexible Boarding Fee € 25,520
Full Boarding Fee € 32,100
Private Room € 47,700
Boarding Deposit € 2,750
Registration Fee (including macbook) € 3,650
Insurance if need Optional
Spring Break Trip Optional

Toplam Yaşam ve eğitim masrafları: Yıllık € 57,300

Cambridge and IPC (4-11 yaş)

Eerde Uluslararası Yatılı Okulunda 4 yaşından itibaren çocuklar, İngilizce ve Matematik için kavram
odaklı sorgulamaya dayalı öğrenme sunan Uluslararası İlköğretim Müfredatı (IPC) ile desteklenen
Cambridge İlköğretim müfredatını takip eder. IPC, dünya çapında özel ve devlet eğitiminde de
öğretilen uluslararası kabul görmüş bir müfredattır. Ulusal müfredata dayalı olarak çeşitli dillerde
anadil dersleri de sunan okul müfredatı, her çocuğun dengeli ve bütünsel gelişimine odaklanan
küresel bir bakış açısıyla eğitim sunar.

Cambridge and IMYC (11-14 yaş)

Eerde Uluslararası Yatılı Okulu, Uluslararası Orta Sınıf Müfredatı (IMYC) ile desteklenen 11 ila 14 yaş
arası çocuklar için İngilizce ve Matematik alanlarında Cambridge Ortaokul Eğitimi sunmaktadır. IMYC,
bir dizi konuyu bireysel, yerel ve küresel perspektiflerden öğreten, öğrencileri yerel ve küresel
temaları analiz etmeye ve bunları çeşitli konularla ilişkilendirmeye teşvik eden uluslararası bir
programdır. Bu program öğrencilerin çözüm odaklı stratejiler ve yenilikçi fikirler geliştirmelerini
sağlar. IMYC, belirli ihtiyaçlara yanıt vererek öğrencilerin öğrenmeye bağlı kalmalarını ve öğrenmeye
ilgi duymalarını sağlayan bir öğrenme sürecini teşvik etmek için tasarlanmış bir müfredattır.

IMYC edebiyat, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya ve tarih, sanat, müzik ve tasarım ve teknoloji gibi
konular arasında bağlantılar kurar. Bu, öğrencilerin bütüncül bir şekilde gelişmelerini ve
yeteneklerini pekiştirmelerini sağlar.

Cambridge IGCSE (14-16 yaş)

Eerde Uluslararası Yatılı Okulu’nda, 14 ila 16 yaşları arasındaki çocuklar için Cambridge Lise (IGCSE)
programını sunulmaktadır. Bu yaş grubundaki öğrenciler için uluslararası kabul gören müfredat –
birçok ülke tarafından ileri eğitim için ulusal niteliklerine eşdeğer olarak kabul edilmektedir.
Programın tamamlanmasının ardından öğrenciler yaratıcı düşünme, sorgulama ve problem çözme
becerilerine sahip olurlar. Program, öğrencileri – kendilerinin ve başkalarının – farklı bakış açılarından
yapılandırılmış, eleştirel ve analitik bir şekilde keşfetmeye ve değerlendirmeye teşvik eder.

International Baccalaureate Diploma Programme (16-19 yaş)

Uluslararası Bakalorya Programı (IBDP) öğrencileri seçtikleri ülkedeki üniversite eğitimlerine hazırlar.
Eerde Uluslararası Yatılı okulu öğrencileri çevrimiçi toplantılar, kampus ziyaretleri ve akademik
fuarları ziyaret ederek üniversite eğitimi seçeneklerini keşfetmelerine olanak sağlar. Eerde
International Boarding School, küçük sınıflardan oluşmakla birlikte, öğretmenlerin öğrencilerinin özel
yetenek ve tutkularını göz önünde bulundurarak dersler tasarlamasına olanak tanır.