İngiltere’de Lise Eğitimi

İngiltere elbette İngilizce öğrenmek için gidilebilecek en iyi yerdir. Bunun yanısıra yemyeşil doğası, zengin tarihi ve kültürü ve bunları moderniteyle mükemmel bir şekilde harmanlamış sayısız müzeyle dolu şehirleriyle görülmeye değer bir yerdir. Mizah anlayışı, futbol ve değişik yemek gelenekleriyle ünlü bir ülkedir.

KISACA BİRLEŞİK KRALLIK:

 • Nüfusu: 68.9 milyon,
 • İklim: Güneybatı rüzgarlarının hakim olduğu ılıman bir iklimi vardır. Yılın büyük kısmı bulutludur,
 • Başkent: Londra
 • Yönetim Şekli: Meşruti monarşi,
 • Para birimi: İngiliz Sterlini,
 • Din: %71.6 Hıristiyan (Anglikan, Katolik, Presbiteryen, Metodist), %2.7 Müslüman, %1 Hindu, %1.6 Diğer, %23.1 belirtilmemiş ya da herhangi bir dine mensup değil,
 • Diller: İngilizce, Galce (Galler nüfusunun %26sı), Galcenin İskoç formu (İskoçya’da yaklaşık 60.000 kişi),
 • Ulusal bayram: İngiltere’de kutlanılan tek bir belirli ulusal gün yoktur.

İngiltere’de Eğitim Sistemi

İngiltere’de 11-13 yaş arası öğrenciler (7, 8 ve 9. sınıflar) Türkiye’deki orta okula benzer şekilde Secondary School’a giderler. 14-15 yaşlarında (10 ve 11. sınıflar) Secondary School Graduation adında bir “orta okuldan mezun olma” dönemi yaşarlar ve son olarak 16-17 yaşlarında (12 ve 13. sınıflar) “üniversiteye hazırlık” olarak adlandırdıkları dönemden geçerler ve bundan sonra da üniversite hayatına atılırlar. İngiltere’de ayrıca eğitim sistemi tek bir bakanlık tarafından yönetilmez; İskoçya’nın, Galler’in ve Kuzey İrlanda’nın bağımsız eğitim bakanlıkları vardır; sistemleri sınavlar ve müfredat açısından farklılık gösterebilmektedir.

GCSE

General Certificate of Secondary Education, yani Ortaöğretim Genel Sertifikası, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da 15-16 yaşlarındaki ortaöğretim öğrencilerinin bir kaç farklı alanda aldığı akademik bir kalifikasyondur. Ancak herkes bu ülkelerdeki herhangi bir eğitim kurumundan istedikleri zaman başvurabilirler. GCSE zorunlu bir sınav değildir, ancak 14-16 yaş arası öğrenciler arasında geçerliliği olan en yaygın belgedir. Birden fazla GCSE de alınabilir. IB (Uluslararası Bakalorya) ya da GCE Advanced Level (GCE İleri Seviyesi – A Level) öğrencileri için bu belge istenebilmektedir. Sertifikanın hangi alanda alınacağı genelde öğrenci tarafından 9. sınıfta (13-14 yaş) karar verilir. Çoğu okulda seçilen alanlarda okumaya 10. sınıfta (14-15 yaş) başlanır; sınavlara ise 11. sınıfta (15-16 yaş) girilir. Kuzey İrlanda’da bu yaş grupları bir sınıf yüksektir, yani diğer yerlerdeki 9. sınıflar onlarda 10. sınıftır vs.

Sertifika için kaç alanda ders alınacağı da değişkendir. Genelde 8-10 ders alınır, ancak daha az ya da daha fazla alanda sınava girilebilir. Devlet okullarındaki tek zorunluluk İngilizce, matematik, fen, din bilimi, beden eğitimi derslerinin 10 ve 11.sınıflarda (Kuzey İrlanda’da 11 ve 12) alınmış olmasıdır. İngiltere ve Kuzey İrlanda’da bir de bilgi iletişim teknolojileri (ICT) ve vatandaşlık dersleri zorunludur. Galler’de bir de Galce birinci ya da ikinci dil olarak okunmak zorundadır. Ancak hiçbir dersten sınava girmek zorunlu değildir, ancak genelde en azından İngilizce, matematik ve fen GCSE seviyesinde okunur. Seçmeli diğer dersler okula göre çeşitlilik gösterir.

Sınavdaki not sistemi A*(yıldızlı A), A, B, C, D, E, F ve G şeklindedir. Ancak genelde sadece C’ye kadar olan notlar iş hayatında geçerlidir. Bir dersten kalanlara U verilir ve ders sertifikalarına dahil edilmez. Dersin bir kısmının okunmadığını ya da dersi geçmek için önemli bir materyalin eksik olduğunu belirtmek için X notu da verilebilir.

IGCSE

International General Certificate of Secondary Education,yani Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifikası, İngiltere’deki GCSE’ye benzeyen, ancak uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır. Cambridge Üniversitesi Uluslararası Sınavlar tarafından yapılmaktadır. Bu sınav IB Diploma programı ve A Level eğitim programı gibi programlar için öğrencinin önünü açmaktadır.

A Levels

A Level, İngiltere eğitim sisteminde lise seviyesinde ve üniversite öncesi eğitim alan 16-19 yaşındaki öğrencilere sunulan eğitimin adıdır. 2 yıllık eğitimden sonra öğrenci aldığı dersler ile ilişkili olan bölümleri sunan üniversiteye direkt geçebilir. Bu programın süresi iki yıldır. Öğrenci öğrenim gördüğü süre boyunca toplamda en az 3 ders almalıdır. Genelde 4-5 ders alınmaktadır. İlk yıl alınan eğitim AS Level yani Advanced Subsidiary Level’dir. Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, ikinci yılın sonunda A Level diploması kazanarak İngiltere’de (ve dünyada) en iyi üniversitelere başvuru yapabilirler.

Standard Grade

Standart Grade ya da İskoçya Galcesindeki adıyla An Ìre Choitchinne, İskoçya’da GCSE’nin yerine verilen sertifikadır. Ortaöğretimin 3. ve 4. yıllarında sınavlarına girilir. Kasım ayı civarlarında bir ‘başlangıç’ sınavına, yani Prelimenary Exam’e girilir, esas önemli sınav ise Mayıs ayında yapılır. Üç alt aşama vardır, bunlar: Temel Seviye (Foundation Level / Bun Ìre), Genel Seviye (General Level / Meadhan Ìre) ve Kredi Seviyesi (Credit Level / Sàr Ìre) olarak adlandırılır. Öğrenci genelde bir oturumda Genel ve Temel seviyeyi, ya da Genel ve Kredi seviyelerini bir arada almaya çalışır.

Notlar en iyisi 1 olmak üzere, 1’den 7’ye kadar rakamlar halinde verilir. National Qualification (yani Ulusal Kalifikasyon, kısaca NQ) ve Scottish Credit and Qualifications Framework (İskoç Kredi ve Kalifikasyon Çerçevesi, kısaca SCQF)’e göre notların karşılıkları aşağıdaki gibidir:

SEVİYE NOT NQ SINAVI SCQF SEVİYESİ
Kredi Seviyesi 1 ve 2 Intermediate 1 SCQF 5
Genel Seviye 3 ve 4 Intermediate 2 SCQF 4
Temel Seviye 5 ve 6 Access 3 SCQF 3
Ders Verilemedi 7 Girilemez N/A

Standard Grade için alınması gereken dersler şöyledir: İngilizce; Matematik; Fen (kimya, biyoloji, fizik ve genel fen’den en az bir tanesi); Sosyal Bilimler (tarih, coğrafya ve modern çalışmalar’dan en az bir tanesi); Beden Eğitimi; Din, Felsefe ve Ahlak dersi; Sosyal ve Kişisel Gelişim Dersi. Bu dersler verildikten sonra öğrenci okula göre farklılık gösteren pek çok ders arasından seçim yapabilir.

Neden Birleşik Krallık?

Birleşik Krallık, derece ve nitelikleri ile dünya çapında bilinmektedir. Eğitim konusunda bu mükemmellik standardı, ülkenin köklü tarihine ve dünyanın en eski eğitim kurumlarını bünyesinde bulundurmasına dayanır. Gerek üniversite gerek lise eğitiminizi böyle köklü eğitimi ile bilinen bir ülkede almak, gelecekte kariyer yaparken sizin lehinize büyük bir artı olacaktır. Dünyaca tanınan eğitim sisteminin yanı sıra, Birleşik Krallık ayrıca kültürel olarak hem Avrupa’ya, hem de Kuzey Amerika’ya açılabilecek bir kapıdır. Birleşik Krallık, aynı zamanda tüm din ve inançların bir şekilde temsil edildiği çok kültürlü toplumuyla tanınmaktadır. Irk, etnik ve dini bir hamoni ile Birleşik Krallık, yeni geleneklere ve kültürlere çok açıktır – başka ülkelerden gelen öğrenciler için harika bir olanaktır! Ayrıca, bir ibadet yerinin, çoğu büyük din için kolayca erişilebileceğinden emin olabilirsiniz.

QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGIATE

İngiltere'de Lise Eğitimi

Queen Ethelburga Collegiate, 3 aydan 19 yaşına kadar öğrenciler için eğitim veren, karma ve bağımsız bir okuldur. Gün, haftalık ve tam pansiyon konaklama yerleri sunmaktadır. Başta 1912’de Harrogate’de kurulan okul, şimdi York, İngiltere’nin kuzeybatısında, Little Ouseburn yakınlarındaki Thorpe Underwood’da bulunmaktadır. Queen Ethelburga, eski ve köklü bir kurum olup, Birleşik Krallık içinde ve dışında rankinglerde çok başarı kazanmış ve yüksek yerlere ulaşmış bir okuldur. Örneğin, Daily Telegraph tarafından 2015 İngiltere Bağımsız Okul Ligi Tablolarında A * / A A Seviyesi Sonuçları için 10. sırada yer almıştır. 2015 yılında ise yüksek GCSE sonuçlarına ulaşan öğrenciler için ilçedeki en iyi okul olarak seçilmiştir. Ayrıca, 2016 geçiş oranı, A-Düzey notlarının% 98’ine A’dan B’ye %100’dür.

İngiltere'de Lise EğitimiFelsted School, 1564’de Essex, İngiltere’de kurulmuş olan, hem yatılı hem de gündüz okulu seçenekleri olan bir kurumdur. Stansted havaalanına 15 dakika uzaklıkta bir mesafede bulunması da, Essex dışından gelen öğrenciler için büyük bir artıdır. 4 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere eğitim veren bir okuldur. Okul, 25 A-Seviyesinden ve Uluslararası Bakalorya’dan oluşan zorlu bir GCSE dersi müfredatı ile öğrencileri İngiltere’nin en iyi üniversitelerine hazırlar. Felsted öğrencileri, geniş yelpazedeki konular sayesinde, belirli güçlü ve ilgi alanlarına uygun bir akademik program hazırlanırlar ve küçük sınıflar, titiz akademik öğretim ve yakın izleme, Felsted Altıncı Formerler’e seçtikleri akademik programda başarılı olma şansları çok yüksektir. Uluslararası öğrencilerin ilgisini çok çekmesinin sebebi de, Birleşik Krallık GCSE müfredatının yanı sıra, okulda IB şansı da bulunmasıdır.

QUINTON HOUSE SCHOOL

İngiltere'de Lise Eğitimi

Quinton House School, 1946’da kurulmuş özel bir İngiliz okuludur. Northampton kasabasında yer alan bu okul, çok geleneksek İngiliz eğitim tarzı ile bilinir. Okulun ilham verici ortamı, yurtiçi ve yurtdışı öğrencileri akademik ve sosyal alanda üstünlükle teşvik etmektedir. Quinton House School, 22’den fazla GCSE ana programı ve isteğe bağlı kurslar ve bölgedeki A Düzeyi konularının en geniş yelpazesi olan ESL programları sunmaktadır. En son istatistiklere göre, GCSE öğrencilerinin% 90’ının en az 5 A * -C notu aldığını ve A Düzeyi öğrencilerin% 100’ünün seçtikleri konularda A * -C notu aldığını göstermektedir. Quinton House School, 2-18 yaşları arasındaki tüm öğrencileri, besleyici, destekleyici ve zorlayıcı bir entelektüel çevreye dikkatleri bireysel olarak verir. Uluslararası öğrencilerin ilgisini çok çekmesinin sebebi de, Birleşik Krallık GCSE müfredatının yanı sıra, okulda IB şansı da bulunmasıdır.

DOVER COLLEGE

İngiltere'de Lise Eğitimi

1871 yılında kurulmuş Dover Koleji, Kent’in güneydoğusunda olan Dover’ın kalbinde 12. yüzyıldan kalmış bir manastırda konumlanmış küçük, dinamik bir karma yatılı okuldur. Öğrenciler hala manastırın şapelini ve yemekhanesini kullanmaktadırlar. Okulda 11-18 yaş aralığında olan yaklaşık 350 öğrenci bulunmaktadır. Sınıflar küçüktür ve böylece öğrencilere ideal bir çalışma ortamı sunar. Öğrencilerin %30’u yurtdışından gelmektedir. 7, 8, ve 9. sınıftaki öğrenciler çok çeşitli dersler görürler. 10, 11. sınıftaki öğrenciler genelde, yeteneklerine bağlı olarak, en az 6 en fazla 10 GCSE dersi alırlar. Bu aşamadaki müfredat esnektir ve öğrencilerin kendi ihtiyaçları ve ilgileri doğrultusunda bir program oluşturmasını sağlar. 12. sınıf ve sonrası için 20’den fazla ders arasından onları üniversiteye hazırlayacak isteklerine bağlı AS/A Level dersleri seçerler.

BUCKSWOOD SCHOOL

İngiltere'de Lise Eğitimi

Buckswood Yatılı Okulu, Güney İngiltere’de bir deniz kenarı kasabası olan Hastings’de, 17. yüzyıldan kalma bir malikanenin etrafına kurulmuş geniş bir kampüse sahiptir.10-19 yaş arası 190 öğrenciden oluşur; bunların yaklaşık yarısı İngiliz, geri kalan yarısı 25 farklı millettendir. Okulun çok büyük olmaması, hem öğrenciler için bir ev hissi yaratmaktadır, hem de eğitimin olabildiğince bireysel olmasını kolaylaştırmaktadır. Spor ve aktiviteler Buckwood Okulu’nda büyük yer tutmaktadır. Okulda yüzme havuzu, geniş spor sahaları, binicilik dersleri, 4-delikle golf kursu ve tenis sahası bulunmaktadır.

ARDINGLY COLLEGE

İngiltere'de Lise Eğitimi

Sussex kırsal kesiminin kalbinde yer alan Ardingly Koleji, Gatwick Havaalanından 20 dakika, trenle de Londra’ya 45 dakika uzaklığındadır. Karma bir yatılı okul olan Ardingly Koleji gelenek ve yeniliğin renkli bir karışımını oluşturmaktadır. Ardingly öğrencileri, GCSE, A Level ve IB Diplomasından mükemmel sonuçlar alırlar. Ardingly öğrencilerine geniş kapsamlı akademik alanlar sunar, ve öğrencilerin ilgi ve yeteneği neyse, onların potansiyellerinden sonuna kadar yararlanmalarını sağlar. 9. sınıfta öğrencilere 17 seçmeli derslere misafir olarak katılmaları fırsatını sunar, böylece öğrenci sene sonunda GCSE için en uygun ders kombinasyonunu seçebilir. 12. sınıfta öğrenciler daha geleneksel ve daha uzmanlaşmış AS ve A2 (A Seviyesi) kurslarından seçebilirler ya da IB programına yoğunlaşabilirler. Öğrencilerin yarısından çoğu yoğun ama dengeli bir ders programı sunan ve Birleşik Krallık’larda ya da başka ülkelerdeki pek çok üniversite tarafından tanınan IB programını seçerler.

FETTES COLLEGE

İngiltere'de Lise Eğitimi

1870’te kurulmuş Fettes Koleji, Edinburgh’un merkezinden yaklaşık bir buçuk kilometre uzakta 40 hektarlık bir alana yayılmıştır. Edinburgh Havaalanına ve tren istasyonuna da 20 dakika uzaklıktadır. Her öğretmene 8 öğrencinin düştüğü, bireysel öğrenime önem veren, bilişim teknolojilerindeki son gelişmelerle donatılmış sınıflar ve kampüs genelinde kablosuz internet bağlantısı sunan Fettes Koleji, İskoçya’daki en iyi okuldur. A level ve GCSE sınavlarından alınan sonuçlar İskoçya’daki en iyi sonuçlar olup, son on yılda Oxford ve Cambridge üniversitelerine verdiği öğrenci sayısı İskoçya’daki tüm okullardan fazladır. İskoçya’nın popüler üniversitelerinden olan St Andrews, Edinburgh, Glasgow ve Aberdeen üniversitelerine ve İngiltere’de Durhami Bath, Bristol ve UCL üniversitelerine öğrenci vermiştir. Bunun yanısıra Fettes mezunları North Carolina Üniversitesi’ne gidebilmek için prestijli Morehead Bursu’nu kazanmışlardır. Fettes Koleji aynı zamanda çeşitli spor dallarında da büyük başarılar göstermiştir.

BELLERBYS COLLEGE

İngiltere'de Lise Eğitimi

120’den fazla sayıda ülkeden gelen öğrencileri ağırlayan Bellerby’s College, şu ana kadar Britanya’daki tüm üniversitelere mezun vermiştir. Bellerby’s öğrencilerine yoğun akademik bir çalışma, profesyonel bir İngilizce eğitimi, dinamik bir öğretmen kadrosu sunar ve üniversite seçiminde de öğrenciye tam destek verir. A Level öğrencileri Oxford ve Cambridge üniversiteleri ve tıp okulları için özel olarak eğitilir, ayrıca Cambridge Üniversitesi’nin Bellerby’s A Level öğrencilerine ayrılmış 3 kontenjanı bulunmaktadır. A Level öğrencilerinin %60’ı İngiltere’nin en iyi 20 üniversitesini kazanmıştır, okul genelindeki öğrencilerin %53’ü ise İngiltere’nin en iyi 30 üniversitelerini kazanmıştır.

CATS GLOBAL SCHOOLS

İngiltere'de Lise Eğitimi

CATS (Cambridge Arts, Technology and Science) Global Schools, Birleşik Krallık bazlı (ancak başka lokasyonlarda da faaliyet gösteren), bünyesinde pek çok lise ve dil okulu bulunduran bir kurumdur. Okullarının toplam bünyesinde 18,000’den fazla öğrenci bulunmaktadır, ve A-Level sınavlarında başarı oranları %90 A*-C arasıdır. Bünyesinde bulunan okullar listesi:

 • Bosworth Independent School
 • Bournemouth Collegiate School
 • CATS Academy Boston
 • CATS Cambridge
 • CATS College China
 • Cambridge School of Visual & Performing Arts
 • Cambridge School of Visual & Performing Arts, China
 • Guildhouse School, London
 • Michael’s School and Sixth Form
 • Stafford House
 • Stafford House Study Holidays
 • The Worthgate School, Canterbury