Kanada’da Lise Eğitimi

Dünya üzerinde yaşanılacak en iyi 10 ülke arasında yer alan Kanada, kültürel, ekonomik ve sosyal açılardan son derece gelişmiş bir ülkedir. Geleneksel ve yasal olarak yurt dışından gelenlere karşı da son derece misafirperver bir ülke olan Kanada, dünya üzerinde en çok kültürel ve etnik çeşitliliğin olduğu ülkelerden biridir.

Eğitim açısından da dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Kanada’da lise eğitimi görmek, sadece kariyer açısından iyi bir yatırım değil, aynı zamanda Kanada’ya yerleşmeye yönelik atılacak olası en iyi adımdır.

Kanada’da yaşam standartları son derece yüksektir. Nüfusun %70’i kendi mülklerine, otomobil ve evlerine sahiptir. Ayrıca bilgisayar ve enformasyon teknolojisinde uluslararası lider durumunda olan Kanada telekomünikasyon, nakliye, mühendislik, havacılık, şehir ulaştırma, mikroelektronik, tıp aletleri, gelişmiş software hidroelektrik ve nükleer güç, laser ve opto-elektronik, bioteknoloji, yiyecek içecek, geometik, okyanus ve çevre sanayii gibi sektörlerdeki gelişmişliği ile tanınmaktadır.

“Dünya Sıralamasında Birinci”

Son birkaç yıldır Birleşmiş Milletlerin yaptığı araştırmalar Kanada’nın yaşamak için dünyadaki en iyi yer olduğunu ortaya koymuştur. Her yıl yapılan bu araştırma 174 ülkede, 200’ün üzerinde gösterge kullanarak ülkelerdeki yasam kalitesini değerlendirmektedir.

Kanada özellikle, eğitimde ulaştığı kalite, yüksek yasam beklentileri (evrensel sağlık sisteminden dolayı), suç ve şiddet oranlarının azlığı ile yüksek puanlar kazanmıştır. Buna ek olarak, temiz ve güvenli olan, zengin kültürel aktivite imkânlarına sahip ve cazip yasam tarzı sunan Kanada’nın en büyük şehirlerinden Vancouver, Toronto ve Montreal, yasamak ve çalışmak için dünya kalitesindeki şehirler olarak tanınmışlardır.

Ekonomik Fiyatlarla Kanada’da Eğitim

Kanada’da okumak için gereken ücretler oldukça ekonomiktir. Yabancı bir öğrenci için Fen Edebiyat programlarının bir öğretim yılı (8 ay) için maliyeti 7.100 Kanada Dolarıdır. (4.765 US) Buna rağmen okul ücretleri kurumdan kuruma farklılık gösterebilir.Konuksever Ortam

Kanada kültürel çeşitliliği teşvik eden gelenek ve politikalara sahip bir göçmen ülkesidir. Kanada’da dünyadaki etnik grupların hemen hemen tamamının varlığı dikkat çekmektedir. Bunun sonucunda, Kanada’da spesifik kültürlerle özdeşleşmiş etnik mutfakları ve eğlenceli aktiviteleri bulmak mümkündür.

Kanada’da kulüplere ve etnik altyapıların çeşitliliğini temsil eden derneklere kolayca ulaşılabilir. Okullarda yabancı öğrencilerin danışmanları öğrencilere bu tarz gruplarla iletişime geçebilmek konusunda yardımcı olmaktadır.Tüm büyük şehir merkezlerinde çok çeşitli alışveriş alanları, restaurantlar, tiyatrolar, sanat galerileri ve müzeler bulunmaktadır.

Kanada’daki şehirlerde genel kullanıma açık çok sayıda parklar, bahçeler ve plajlar olduğu kadar kusursuz spor ve aktivite alanları da bulunmaktadır.

Doğal Güzellikler

Kanadalılar doğal çevrelerine büyük önem vermektedirler. Kanada’da her eyalet ve bölgede yerleşmiş toplam 39 adet doğal park ve doğal park rezervleri bulunmaktadır. Her eyalet ve bölgede, eyalet parkları, kir alanları, ekolojik ve doğal rezerv olarak ayrılmış alanlar mevcuttur.
Ülkede 2000’in üzerinde benzer alan tahsis edilmiştir.Kanada’ya gelen öğrenciler dünyadaki en güzel ve doğal ortamlardan birine tanık olurlar.

Kanada farklı coğrafyaların ülkesidir. British Columbia’nın yeşil kıyıları, Alberta’nin Rocky Dağları, ovalara bakan geniş gökyüzü, St. Lawrence ve Great Lakes (Büyük Göller)’teki “akçaağaç şekeri ülkesi” ve Atlantik’in muhteşem sahilleri ve engebeli tepeleri ile Kanada’nın dış mekânlarında görülmeye değer çok fazla şey vardır. Ulusal Parklar Kurulu ve Federal Eyalet Parkları Kurulu.

Güvenli Eğitim

Kanada güvenli, adil ve huzurlu bir toplum olarak tanınmaktadır. Kanada’da suç oranları 1990’lardan beri düzenli olarak düşmektedir. 1977 Kanada polis raporlarına göre suç oranlarının altı yıldır %5 oranında azaldığı görülmektedir.

Son 5 yıldır, şiddet suçlarındaki düşüş de dikkat çekicidir. Kanada’da cinayet oranları, tüm raporlanan şiddet eğilimli kazaların %1′ inden de az bir oranı oluşturmaktadır. Güneydeki komşusu ABD’den farklı olarak ateşli silahlar sıkı bir şekilde kontrol edilir ve genellikle bu silahların Kanada içinde bulundurulmasına izin verilmez.

İki Resmi Dil

Kanada, hem İngilizce hem de Fransızcanın resmi dil olduğu bir ülkedir. Kanada’nın Fransızca konuşan yerleşik halkının büyük çoğunluğu (%75) ülkenin doğu kısmında bulunan Quebec eyaletinde yasar, fakat ülke genelinde de Fransızca konuşan topluluklar bulunmaktadır.

1991 yılındaki nüfus sayımına göre, Quebec nüfusunun %82’sinin anadili Fransızcadır. Quebeclilerin %83’ü Fransızca konuşmaktadır. Uluslararası platformda, 800 milyon kişinin İngilizce, 250 milyon kişinin Fransızca konuştuğu tahmin edilmektedir. İki dilin hakim olduğu bir ülke olarak Kanada, öğrencilere verdiği eğitim olanakları ile İngilizce (ESL) ve/veya Fransızcayı (FSL) ikinci dil olarak öğretme imkanını sunmaktadır.

Kısaca Kanada;

  • Nüfusu: 33.098 milyon
  • İklim: Güneyde yarı arktik, kuzeye doğru gittikçe arktik iklim
  • Başkent: Ottawa
  • Yönetim şekli: Meşruti monarşinin yanı sıra parlamenter demokrasi ve federasyon
    Para birimi: Kanada doları,
  • Din: %42.6 Katolik, %23.3 Protestan, %4.4 diğer Hıristiyan mezheplere mensup, %1.9 Müslüman, diğer ve belirtilmemiş %11.8, %16 herhangi bir dine mensup olmayan,
  • Diller: %59.3 İngilizce (resmi dil), %23.2 Fransızca (resmi dil), diğer %17.5 (yerli kabileler tarafından konuşulan diller ağırlıkta olmak üzere,
  • Ulusal bayram: Kanada Günü, 1 Temmuz

Kanada’da Eğitim Sistemi

Kanada Eğitim Sistemi, anaokuldan üniversiteye kadar uzanan kategorilerde hem devlet okullarını hem de özel okulları kapsamaktadır. Eğitim, Kanada Anayasası kapsamında eyaletlerin sorumluluğundadır, bu da eyaletlerdeki eğitim sistemleri arasındaki farklılığı gösterir. Buna rağmen, eğitim ülke genelinde yüksek standartlardadır.

Kanadalı çocuklar genelde 4-5 yaşlarında zorunlu olmayan 1-2 yıllık anaokulu eğitimine devam ederler. Tüm çocuklar yaklaşık 6 yaşlarında birinci sınıfa başlarlar. Normal olarak, eğitim yılı Eylül’de başlar ve Haziran’a kadar devam eder. Fakat bazı durumlarda Ocak aylarında okula alımlar mümkün olabilir.

Liseler, eyaletlerin sistemine bağlı olarak 11, 12 ya da 13. sınıflara kadar devam eder. Bundan sonra, öğrenciler üniversite, kolej ya da Cegep’de okumaya devam edebilirler. Lise ile üniversite arasında 2 yıllık genel eğitim, 3 yıllık teknik eğitim vermekte olan Cégep, “Genel ve Mesleki Kolej” anlamına gelen Fransızca kelimelerin kısaltmasıdır. Quebec eyaletinde Cégep sistemi bulunmaktadir.

Yüksek Kaliteli Eğitim

Yüksek kaliteli program seçenekleri tüm Kanadalı kurumlar için geçerli olduğundan, Kanada’da eğitim kurumlarını değerlendiren resmi bir sıralama yoktur. Kanada’da okulu seçerken, okul kategorisine, büyüklüğüne ve kurumun konumlanmasını ön plana almak gerekmektedir.

Eğer öğrencinin ilgilendiği özel bir alan varsa, öğrencinin o disiplinde hangi okulun daha fazla beklentilerini karşılayacağını araştırması yararlı olacaktır.

Kanada’da 10. sınıf öğrencilerinin alması gereken dersler İngilizce, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Matematik, Beden Eğitimi dersleridir. 11. sınıflar ise İngilizce ya da İletişim dersi, Sosyal Bilgiler dersini, en az bir Fen dersi (Fizik, Kimya vb) ve en az bir Matematik dersi almak zorundadır.

12. sınıfların İngilizce ya da İletişim dersi almaları zorunludur ve bunun yanında ilgilendiği alanlara yönelik 12 kredilik seçmeli ders almaları gerekmektedir. Bütün bunların yanı sıra 10, 11 ve 12. sınıfların Güzel Sanatlar ya da Uygulamalı Bilimler derslerinden en az 4 kredilik bir tanesini seçme zorunlulukları vardır.

Not sistemi de Amerika’da ve İngiltere’de de kullanılan harfli sistemdir. 100-90 arası A, 89-80 arası B, 79-70 arası C, 69-60 arası D ve 60’ın altındaki notlar da F’dir. A, B, C ve D geçer notlardır.

Kanadalı öğrencilerin üniversitelere kabul edilebilmeleri için “Literacy Test” adında bir genel bilgi sınavından geçmiş olmaları, lisedeki zorunlu dersleri vermiş olmaları ve tabi ki geçerli bir lise diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim sistemi eyaletlere ayrılmış olduğundan her eyaletin eğitim bakanlığı kendine ait onaylı diplomasını vermektedir. Bu diplomalar daha sonra Kanada’da ya da Amerika’da bir üniversiteye girişe imkan sağlar. Bunun yanısıra Kanada’daki üniversitelerdeki sistem Amerika’daki üniversitelere benzemektedir.

Kanada’daki Liseler

Kanada’da çalıştığımız liseler hakkında detaylı bilgi edinmek için ilgili lise sayfalarımızı inceleyebilirsiniz ya da iletişim formu üzerinden eğitim danışmanlarımıza merak ettiğiniz tüm sorularınızı iletebilirsiniz.

ALBERT COLLEGE

Kanada'da Lise Eğitimi

Albert College, 1857 yılında kurulmuş köklü bir kurumdur. Toronto’dan sadece iki saat uzaklıkta olan Belleville şehrinde yer almaktadır, ve anaokulundan 12. Sınıfa kadar öğrencilere eğitim vermektedir. Albert College nüfus olarak çok büyük olmamasına rağmen öğrencilere çok çeşitli bir ders programı sunmaktadır ve bu ders programı, Ontario Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği standartların çok üzerindedir.

Bünyesinde 20’den fazla ülkeden gelen pek çok uluslararası öğrenci barındıran Albert College, evlerinden uzakta olan öğrencileri için üniversite danışmanlığı, konaklama, sağlık ve beslenme alışkanlıkları gibi pek çok konuda hizmet ve yardımda bulunmaktadır. Ayrıca okulun haftasonu aktiviteleri de öğrencilerin kişisel gelişimini sağlamaya yöneliktir.

Hayata hazırlanmaya yaşlarda olan öğrenciler için kariyer danışmanlık, liderlik ve kariyer hazırlık gibi programlar verilir. Öğrencilere iletişim, liderlik, takım çalışması gibi kurslar sunulur ve portfolyo hazırlama gibi işlerde asistanlık görevleri verilerek iş hayatı için tecrübe kazanmaları hedeflenir. Kampüs içerisinde kız ve erkek yatakhaneleri ayrıdır, ayrıca bu durum ilköğretim ve ortaöğretim için de geçerlidir. Bütün yurtlarda TV/DVD ve oyun ekipmanlarının bulunduğu geniş dinlenme odaları, çamaşırhane ve yemek alanları bulunur. Tüm odalarda internet bağlantısı vardır, ayrıca yatılı öğrencilere yardımcı olmak için görevlendirilmiş rehberler 7/24 yurtlarda mevcuttur.

APPLEBY COLLEGE

Kanada'da Lise Eğitimi

1911 yılında kurulan Appleby College, Ontario’nun Oakville kentinde bulunur. Her sınıfta ortalama 14-16 öğrenci bulunduran, ve misyonları arasında özel ve birebir eğitime önem vermeyi vurgulayan bir okuldur. Okulda öğrenim gören 700 öğrencinin yaklaşık 240 tanesi başka ülke ve kültürlerden gelmektedir, ve bu sebepten uluslararası öğrenciler için çok sıcak bir ortamdır. Çok sık aralıklarla Cumartesi günleri, öğrenciler için çeşitli yerlerde turlar ve geziler düzenlenir.

Appleby, G20 Okullarının tek Kanada üyesidir. Ayrıca International Round Square Organizasyon ve Kanada Bağımsız Okullar Atletizm Derneği üyesidir. Appleby, Kanada Eğitim Standartları Enstitüsü tarafından akredite edilmiştir. 13 Ekim 2006’da, Maclean Magazine, Appleby’yi Kanada’nın En İyi 100 işvereninden biri olarak seçti, ve genellikle tamamen üniversitelerin olduğu bu liste içerisinde Appleby bu farkı alan ilk lise.

BRONTE COLLEGE

Kanada'da Lise Eğitimi

Bronte College, Kanada’nın Mississauga kentinde bulunan özel, mesleki eğitim veren bir gün ve yatılı lisedir. 1991’de kurulan okul 9-12. sınıfların yanı sıra AP (Advanced Placement) derslerini de sunmaktadır. Okul, Hurontario ve Bronte College Court’un köşesinde ve Mississauga’nın kalbinde yer almaktadır. Bronte, Square One Alışveriş Merkezi’nden otobüsle sadece 10-15 dakika uzaklıktadır ve birçok mağazanın yakınındadır. Gençlere hitap eden bu konumunun yanı sıra, ayrıca 30’dan fazla ülkeden gelen pek çok uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapmaktadır.

Akademik mükemmellik ve bireysel büyümeyi vurgulayan bir öğrenme ortamı sağlamayı taahhüt ederek, Bronte topluluğunda açık fikirlilik, katılımcılık ve saygı geliştirmeye çalışıyor.

Kanada'da Lise EğitimiBlyth Academy, ikinci öğretim üzerine yoğunlaşan ve pek çok yerde kampüsü olan bir okuldur. Uluslararası bazlı, ve dünyanın her yerindeki eğitim sistemlerine uygun bireyler yetiştirmek misyonu edinmiş olan Blyth, eğitim tarihi boyunca pek çok ilke imza atmıştır. Bunların arasında Fransa’da bir Kanada lisesi, Lycée Canadien en France, kurması da vardır. Bir üniversite kampüsü olmasının yanı sıra, Universite Canadienne En France ve Oxford Üniversitesi kampüsünde ilk akredite lise programı olma farkını da taşır.

Blyth Academy, Kanada’nın en çok kayıt alan özel okulu olma özelliğini taşır. Ortalama sınıf ebadı, bireyselleştirilmiş öğretim ve deneyimsel bir yaklaşımla Blyth Academy mükemmel bir üniversite hazırlığı sunar. Mezunlarının % 98’inden fazlası ilk tercihleri olan üniversite ve yüksek okullarına devam ediyor. Bu yıl öğrenciler, Cambridge, Harvard, Yale, Stanford ve MIT gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinden bazılarına kabuller aldı.

2015’de Washington DC’de Blyth-Templeton Academy açıldı  ve 2016’da Orta Eyaletler Birliği’nden Adaylık Akreditasyonu alındı. Eylül 2016’da Blyth, Katar’da bir kampüs açtı ve önümüzdeki sene içerisinde de Floransa’da yapılan kampüsü eğitime başlayacak.

BODWELL COLLEGE

Kanada'da Lise Eğitimi

Bodwell Lisesi, Kuzey Vancouver, British Columbia’da bulunan, 8-12. sınıflar ve üniversiteye hazırlık imkanı sunan özel bir eğitim-öğretim yatılı okuldur.

1991 yılında kurulan okul, Eylül 2003’t Burrard Inlet’e ve Vancouver limanına bakan Kuzey Vancouver’daki Harbourside Drive’daki yeni tesisine taşındı. Bodwell’in misyonu  “dünyadaki öğrencilere kültürel bakımdan çok yönlü bir ortam sağlamak ve aktif öğrenciler haline gelmelerini sağlamak ve dünyaya olumlu katkıda bulunan çok yönlü vatandaşlar olmak dır. Bodwell’in dersleri, British Columbia Eğitim Bakanlığı tarafından verilen İl Müfredatını takip eder. Mezuniyet programını yerine getiren öğrenciler, Kanada Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çıkarılan lise mezuniyet diplomasını alırlar. Orta ve üst sınıflar, Bodwell öğrencilerinin ihtiyaçlarına en iyi uyacak şekilde uzmanlaşmıştır.

Sonbahar 2016 öğretim yılından itibaren Bodwell College, 40’ın üzerinde ülkeden uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındırmaya başladı.

 

COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE

Kanada'da Lise Eğitimi

Columbia International College, Ontario, Kanada’nın Hamilton şehrinde bulunan Ainslie Wood bölgesinde özel bir yatılı okuldur. 2014 yılı itibarıyla, okul 70’den fazla ülkeden gelen öğrencilere ve ciddi bir uluslararası nüfusa sahip sahiptir. Columbia International College, Ontario Bağımsız Okul Dernekleri (ISAO) üyesidir.

1994’ten beri, mezunlarının %100’ü, birçoğu burslu ve ödüllü olarak, Kanada ve dünya çapında en iyi üniversitelere kabul edildi. Her yıl CIC mezunlarının %70’inden fazlası University of Toronto, University of Waterloo, McMaster University, UBC ve McGill University’e kabul edildi. Akademik eğitime verdiği önemle tanınan Columbia International College’ın öğretmenlerinin %40’ının Doktora veya Master derecesi vardır, birçoğu ise yurtdışı öğretim deneyimine sahiptir. 20:1’lik düşük öğrenci-öğretmen oranı sayesinde öğrenciler ihtiyaçları olan ilgiyi alırlar.

Bunun yanı sıra çok güvenli bir yurt sistemine sahiptir. 3 adet erkek ve kız öğrenciler için ayrılmış yurtları bulunmaktadır. Yurt Müdürleri öğrencilerin güvenliği için 7/24 çalışmaktadır, ve tüm yurtlarda 7/24 kamera sistemi ve giriş kontrollü kapı sistemi mevcuttur.

OTTAWA-CARLETON SCHOOL BOARD

Kanada'da Lise EğitimiOttawa-Carleton Bölge Okul Kurulu (OCDSB), Doğu Ontario’daki en büyük okul yönetim kurulu olup, öğrencilere Ottawa şehri olarak bilinen 2.760 kilometrekarelik bir alanda hizmet vermektedir. Ontario eyaletinde okul nüfusu bazında yedinci en büyük kuruluştur. Öğrencilerimiz toplam 143 okuldan gelmektedir: 113 ilkokul (iki Özel Eğitim ilkokulu dahil olmak üzere), 25 lise ve 5 ikincil alternatif eğitim. Ontario eyaleti içerisindeki okul sayısı ve senelerdir devam ettirdiği kalite ve güven standartları sayesinde, OCDSB her öğrenciye hitap edebilecek pek çok farklı tipte eğitimi içinde barındırmaktadır. Bunlara French Immersion, Özel Eğitim ve IEPs de dahildir.

RIDLEY COLLEGE

Kanada'da Lise Eğitimi

1889 yılında kurulmuş olan Ridley Koleji (RC, Ridley veya The College olarak da bilinir), Kanada’nın en eski kolejlerinden biridir. Kolej, hem gündüz eğitimi hem de yatılı hizmet vermektedir. %35’i uluslararası öğrencilerden oluşan Ridley Koleji, Toronto’ya 1 buçuk saat uzaklıkta Niagara şelalesi ve Toronto şehir merkezi arasında bulunan Ontario’da St. Catharines şehrinde kurulmuştur.

Ridley, Kanada’nın en eski özel okullarından biridir ve Ontario’daki en büyük yatılı programa sahiptir.56 farklı milletten öğrencisi bulunan okulda, toplam 667’den fazla öğrenci eğitim görmektedir.

Kanada’da PYP (Primary Years Program), MYP (Middle Years Program), DP Programlarını sunan tek IB yatılı okuldur. Okulun Lise eğitiminin yanında IB (Uluslararası Bakalorya) programı da bulunmaktadır.

IB Programı dahilinde; Matematik, Bilim, Sanat, Yabancı dil gibi 22 ders seçeneği öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca IB programını başarıyla bitiren öğrencilere Kanada’da geçerli OSSD Ontario Lise Eğitim Diploması verilmektedir. Bir sınıfta ortalama 17 kişi eğitim gördüğü bu kolejde, üniforma giyilmesi bir zorunluluk değildir.

Ridley Koleji, öğrencilerin akademik başarılarının yanında, kültürel ve sosyal aktivitelere de büyük önem vermektedir. 350 kişilik Mandeville Tiyatrosu, Matthews Kütüphanesi, dans ve fitness stüdyoları, tenis kortu, buz hokeyi sahası ve kapalı yüzme havuzu mevcuttur.

Basketbol, badminton, golf ve futbol gibi spor alanlarında etkinliklere büyük önem verilmektedir. Sporcuları ve Akademisyenleri geliştirmek ve desteklemek için, kolej bir Ontario Scholastic Basketball Association (OSBA) üyesidir. Ridley, Kanada Akredite Bağımsız Okulların, Müdürlerin ve Başkanın Konferansının bir üyesidir ve dört orijinal kuruluş okulundan biri olan Ontario Atletizm Derneği Bağımsız Okullar Konferansı’nda (CISAA) yarışmaktadır.